ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletOur Customer
bulletOur Mission
bulletวิธีการเช็คสถานะสินค้า
bulletแผนที่โกดังพุทธมณฑลสาย 5
dot

dot


Yim transport facebook


Payment/วิธีการชำระเงิน

 

การชำระค่าขนส่ง

♦ ชำระต้นทาง (ผู้ฝากส่งสินค้าเป็นผู้จ่าย)

  • เงินสด
  • เครดิต (สั่งจ่ายเป็นเช็คในนาม บริษัท ขนส่งยิ้ม จำกัด เท่านั้น)   

♦ ชำระปลายทาง (ผู้รับสินค้าเป็นผู้จ่าย)

  • เงินสด
  • เครดิต (สั่งจ่ายเป็นเช็คในนาม บริษัท ขนส่งยิ้ม จำกัด เท่านั้น)

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าขนส่งแบบเครดิต จะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่หัวใบเสร็จเป็นของ

ทาง บจก.ขนส่งยิ้ม และมีการประทับตราบริษัททุกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
บริษัท ขนส่งยิ้ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 9/5 ถนนบางบอน4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115555004191