ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletOur Customer
bulletOur Mission
bulletวิธีการเช็คสถานะสินค้า
bulletแผนที่โกดังพุทธมณฑลสาย 5
dot

dot


Yim transport facebook


ประเภทสินค้าและเงื่อนไขการรับขนส่งสินค้า

 

   เงื่อนไขในการรับส่งสินค้า

 1. สินค้าต้องบรรจุด้วยหีบห่อที่เรียบร้อย อยู่ในสภาพสมบูรณ์  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับส่งสินค้าที่บรรจุหีบห่อไม่สมบูรณ์เรียบร้อยที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายในการขนส่ง)

2. สินค้านั้นไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. สินค้านั้นต้องไม่เป็นของสดหรือเน่าเสียง่าย หรือสิ่งมีชีวิต

4. ไม่ใช่สินค้าพวกวัตถุไวไฟ สารเคมีเข้มข้น วัตถุอันตรายที่มีข้อบังคับพิเศษ อาวุธปืนและเครื่องกระสุน

5. ไม่ใช่สินค้าเทกอง

6. ไม่ใช่สิ่งของมีค่า เช่น ทอง เงินสด พันธบัตร วัตถุโบราณ งานศิลป์ หรือของสะสม

7. สินค้าขนาดยาวเกิน 2 เมตร น้ำหนักมาก หรือขนาดใหญ่ รบกวนติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับส่งขึ้นกับการพิจารณาของฝ่ายรับสินค้า