บ.ขนส่งยิ้ม ปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62

จึงฝากประชาสัมพันธ์มายังลูกค้าที่ใช้บริการทราบ เพื่อวางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้า

และขอส่งความสุขมายังลูกค้าทุกท่านในโอกาสปีใหม่ 2562 นี้ด้วย

ขนส่งยิ้ม ปิด ปีใหม่ 2562คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ (Enter Website)